Orbiga 一种现代简约的未来主义无衬线字体,具有未来主义的边缘和几何角,非常适合技术、数字、现代未来主义主题。这种字体适用于标志设计、社交媒体、电影标题、书籍标题、短文本甚至长文本字母,并且适用于带有无衬线或衬线的辅助文本字体。

Orbiga Font.jpg

Orbiga Font-1.jpg

Orbiga Font-2.jpg

Orbiga Font-3.jpg

Orbiga Font-4.jpg

Orbiga Font-5.jpg

Orbiga Font-6.jpg

Orbiga Font-7.jpg

Orbiga Font-8.jpg

Orbiga Font-9.jpg

Orbiga Font-10.jpg

Orbiga Font-11.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。