Origin 是一种大胆而简单的无衬线字体。由于其通用风格,适用于各种设计,无论什么场合,这种字体都有可能成为您最喜欢的首选字体!

Origin Font.jpg

Origin Font-1.jpg

Origin Font-2.jpg

Origin Font-3.jpg

Origin Font-4.jpg

Origin Font-5.jpg

Origin Font-6.jpg

Origin Font-7.jpg

Origin Font-8.jpg

Origin Font-9.jpg

Origin Font-10.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。