Fronds Getturing是带纹理的笔刷字体,手工制作自然,基线不规则。适用于标题设计。如书名、报价、服装、请柬、文具设计、贺卡、品牌、标志、T恤、包装设计、海报等。Fronds Getturing 包括一整套大写和小写字母、数字、标点符号、连字、额外的花体,以及多语言支持。

Fronds Getturing Font.jpg

Fronds Getturing Font-1.jpg

Fronds Getturing Font-2.jpg

Fronds Getturing Font-3.jpg

Fronds Getturing Font-4.jpg

Fronds Getturing Font-5.jpg

Fronds Getturing Font-6.jpg

Fronds Getturing Font-7.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。