HARTONE – 是一种粗体显示字体,带有 Sharp 和 Softed 两种粗体字符,这种字体非常适合标题、海报、电影标题、游戏、品牌等。

Hartone Softed Font.jpg

Hartone Softed Font-1.jpg

Hartone Softed Font-2.jpg

Hartone Softed Font-3.jpg

Hartone Softed Font-4.jpg

Hartone Softed Font-5.jpg

Hartone Softed Font-6.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。