Azurite 是一个具有四种样式选项的未来显示字体系列。它还具有某些字符的替代版本。

Azurite Typeface Font.jpg

Azurite Typeface Font-1.jpg

Azurite Typeface Font-2.jpg

Azurite Typeface Font-3.jpg

Azurite Typeface Font-4.jpg

Azurite Typeface Font-5.jpg

Azurite Typeface Font-6.jpg

Azurite Typeface Font-7.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。