AVEINATORTIA 是一种黑色字体,已被修改为更具装饰性,使其看起来更具都市或街头艺术。目标是它可以用于不同的城市或街头艺术设计,而不仅仅是依靠涂鸦字母或喷漆。也适用于支持时尚品牌、溜冰鞋和城市或街头艺术品牌的设计。每个字母上都有几个额外的装饰品,给人以强烈的装饰印象。

Aveinatortia Font.jpg

Aveinatortia Font-1.jpg

Aveinatortia Font-2.jpg

Aveinatortia Font-3.jpg

Aveinatortia Font-4.jpg

Aveinatortia Font-5.jpg

Aveinatortia Font-6.jpg

Aveinatortia Font-7.jpg

Aveinatortia Font-8.jpg

Aveinatortia Font-9.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。