TT Norms Pro 是适用于广泛应用的几何无衬线字体——无故障的主力,在大文本数组或标题以及网络中同样适用,它是“唯一”不可或缺的通用现代几何 sans。

TT Norms Pro.jpg

TT Norms Pro-1.jpg

TT Norms Pro-2.jpg

TT Norms Pro-3.jpg

TT Norms Pro-4.jpg

TT Norms Pro-5.jpg

TT Norms Pro-6.jpg

TT Norms Pro-7.jpg

TT Norms Pro-8.jpg

TT Norms Pro-9.jpg

TT Norms Pro-10.jpg

TT Norms Pro-11.jpg

TT Norms Pro-13.jpg

TT Norms Pro-12.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。