Norfolk 的灵感来自简单、优雅、实用和多功能的东西。所以我在字体上做得尽可能简单。非常小心地制作了看起来干净的字体。由于诺福克的特点很简单,所以我决定不包括替代字符。可用的 opentype 功能只是连字以避免字母的冲突。

Norfolk Font.jpg

Norfolk Font-1.jpg

Norfolk Font-2.jpg

Norfolk Font-3.jpg

Norfolk Font-4.jpg

Norfolk Font-5.jpg

Norfolk Font-6.jpg

Norfolk Font-7.jpg

Norfolk Font-8.jpg

Norfolk Font-9.jpg

Norfolk Font-10.jpg

Norfolk Font-11.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。