Konnekta 是一种浓缩的装饰性显示字体,大胆的笔触,有趣的角色与一点连字和交替。给你一个额外的创造性工作。Konnekta 字体支持多语言超过 100+ 种语言。这种字体适用于徽标设计、社交媒体、电影标题、书名、短文本甚至长文本字母,适用于无衬线或衬线的辅助文本字体。用 Konnekta 字体制作令人惊叹的作品。

Konnekta Font.jpg

Konnekta Font-1.jpg

Konnekta Font-2.jpg

Konnekta Font-3.jpg

Konnekta Font-4.jpg

Konnekta Font-5.jpg

Konnekta Font-6.jpg

Konnekta Font-7.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。