Rosmatika 是带有许多连字的当代 Didone Serif。该字体是一种高对比度的显示字体,因此适用于品牌项目、徽标、婚礼设计、社交媒体帖子、产品包装、标签、水印、邀请函、广告和需要粗体字体且易于阅读的项目。Rosmatika 拥有超过 500 个字形,支持扩展拉丁语言和标准和任意连字、语言特定形式和手动备用访问等功能。

Rosmatika Font-1.jpg

Rosmatika Font-2.jpg

Rosmatika Font-3.jpg

Rosmatika Font-4.jpg

Rosmatika Font-5.jpg

Rosmatika Font-6.jpg

Rosmatika Font-7.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。