Adomania是一种实验性但专业的无衬线字体,具有 2 种粗细和 2 种样式。它还包含大量符号和重音符号以方便访问。
对于那些只需要在干净而专业的排版中添加一点趣味的品牌项目来说,Adomania 是一个不错的选择。它非常适合网页设计、徽标、标题和简短的编辑工作。

Adomania Font-1.jpg

Adomania Font-2.jpg

Adomania Font-3.jpg

Adomania Font-4.jpg

Adomania Font-5.jpg

Adomania Font-6.jpg

Adomania Font-7.jpg

Adomania Font-8.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。