Holokai 字体是一类专门设计用于较大尺寸的字体,通常用于标题、标题、徽标和其他突出的设计元素。与文本或正文字体优先考虑较小尺寸的可读性以进行扩展阅读不同,显示字体经过精心设计,旨在产生视觉冲击力并传达独特的美感。

Holokai Font-1.jpg

Holokai Font-2.jpg

Holokai Font-3.jpg

Holokai Font-4.jpg

Holokai Font-5.jpg

Holokai Font-6.jpg

Holokai Font-7.jpg

Holokai Font-8.jpg

Holokai Font-9.jpg

Holokai Font-10.jpg

Holokai Font-11.jpg

Holokai Font-12.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。