Unison Pro 是一种扩展的无衬线字体。该系列包括 8 种字体,每种字体均带有风格化的大写字母和圆形版本。Unison 具有粗体和轻巧的最小扩展字形,非常适合标题、徽标、海报、标题等。包含的风格化大写字母允许用户创造性地控制以创建独特的排版。

Unison Pro Font-1.jpg

Unison Pro Font-2.jpg

Unison Pro Font-3.jpg

Unison Pro Font-4.jpg

Unison Pro Font-5.jpg

Unison Pro Font-6.jpg

Unison Pro Font-7.jpg

Unison Pro Font-8.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。