Srg linear 是一种受几何和自然启发的字体,由与圆形元素共存的实心和锐利线条构成,以创造和谐的对比和独特的时尚外观和感觉。专为显示用途而设计,非常适合标题、标识、字母组合和短文本,它包括 714 种字形、ASCII / ISO 8859-1 (Latin-1) 以及大小和风格变体。

Srg Linear Font.jpg

Srg Linear Font-1.jpg

Srg Linear Font-2.jpg

Srg Linear Font-3.jpg

Srg Linear Font-4.jpg

Srg Linear Font-5.jpg

Srg Linear Font-6.jpg

Srg Linear Font-7.jpg

Srg Linear Font-8.jpg

Srg Linear Font-9.jpg

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。